Psykolog och psykoterapeut i Göteborg, Mikael Färnkvist © 2015                    

Psykolog och psykoterapeut Mikael Färnkvist

Leg. psykolog och leg. psykoterapeut med psykoanalytisk inriktning. Sedan år 2002 arbetar jag med psykoterapeutiska arbetsuppgifter inom psykiatrin. Vid min privatpraktik erbjuder jag psykodynamisk psykoterapi till vuxna patienter samt ungdomar. 

Viktiga utgångspunkter för mitt arbete är betydelsen av den individuella historien och den egna viljan i de svårigheter och konflikter som uppstår inom en enskild människa, i familjen, släkten och andra relationer, men även i individens förhållande till samhället. En viktig inspirationskälla för mitt arbete är min lärare och handledare sedan lång tid tillbaka, Per Magnus Johansson, psykoanalytiker, författare, fil. dr. och docent i Idé- och lärdomshistoria. Andra viktiga inspirationskällor är Sigmund Freuds texter liksom texter i en fransk psykoanalytisk tradition. Jag är speciellt inriktad på frågor kring självständighetsutveckling, tillhörighet och delaktighet, relationer, upplevelse av mening och frågor kring familjen.

Telefon: 0707-169243 

 

E-post:mikael.farnkvist@gmail.com mikael.farnkvist@gmail.com

Medlem i Sveriges Psykologförbund och följer yrkesetiska principer för psykologer i Norden.

Medlem i Freudianska föreningen i Göteborg.

Medlem i Psykologföretagarna.

Mottagning i centrala Göteborg

Mottagning på Tegnérsgatan

11 A i stadsdelen Lorensberg. Närmaste hållplats är Berzeliigatan.