Kostnad

 

Jag eftersträvar att erbjuda kvalificerad psykoterapi till en rimlig kostnad. Normalt arvode är 800 kr per session. Jag erbjuder dock en lägre nivå på arvode för personer med lägre inkomst (t ex studenter) eller för personer som går i psykoterapi med flera sessioner per vecka.