Publikationer

 

Artiklar:

 

Färnkvist, M. (2009). Skolvägran - försök till analys utifrån psykoanalytisk teori. Insikten, 18(3), 13-20. Stockholm: Riksföreningen PsykoterapiCentrum.

 

Färnkvist, M. (2010). Skolvägran och samhället – sett utifrån psykoanalytisk teori. Insikten, 19(1), 13-20. Stockholm: Riksföreningen PsykoterapiCentrum.

 

 

Rapporter:

 

Färnkvist, M., Starck, K., Björkman, M., Hasselgren, R., Hjort, J., & Wiedel, O. (2009). Slutrapport för pilotprojektet Hemmasittare – genomfört i Uddevalla kommun 2007-10-15 till 2008-12-19. Rapport vid Uddevalla kommun och BUP-kliniken NU-sjukvården; även publicerad på: www.researchweb.org/is/sverige/document/31241.

 

Färnkvist, M. (2011). Salutogenes vid långvarig skolfrånvaro – Examensarbete vid Psykoterapeutprogrammet, Göteborgs universitet och specialistuppsats inomspecialistordningen för psykologer. Studien har genomförts i form av ett FoU-projektinom BUP-kliniken i NU-sjukvården, även publicerad på:

www.researchweb.org/is/sverige/document/42501.

ner