Psykolog och psykoterapeut i Göteborg, Mikael Färnkvist      Mindleway AB © 2021                    

Psykolog och psykoterapeut Mikael Färnkvist

Leg. psykolog och leg. psykoterapeut med bred psykoterapeutisk erfarenhet och pragmatiskt arbetssätt. Sedan 2002 arbetar jag med psykoterapeutiska arbetsuppgifter, inom både offentlig sjukvård och som privatpraktiserande. Vid min privatpraktik erbjuder jag psykodynamisk psykoterapi till vuxna patienter samt ungdomar. Viktiga utgångspunkter för mitt arbete är betydelsen av den individuella historien och den egna viljan i de svårigheter och konflikter som kan uppstå inom en enskild människa, i familjen, släkten och andra relationer, men även i individens förhållande till samhället. Jag är speciellt inriktad på frågor kring självständighetsutveckling, tillhörighet och delaktighet, relationer, upplevelse av mening och frågor kring familjen. 

Telefon: 0707-169243 


E-post: mikael.farnkvist@gmail.com

Medlem i Sveriges Psykologförbund och följer yrkesetiska principer för psykologer i Norden.

Medlem i Freudianska föreningen i Göteborg. Medlem i redaktionen för kulturtidskriften Arche. 

Medlem i Psykologföretagarna.

Mottagning i centrala Göteborg

Mottagning på Tegnérsgatan

11 A i stadsdelen Lorensberg. Närmaste hållplats är Berzeliigatan.