Kostnad


Jag eftersträvar att erbjuda kvalificerad psykoterapi till en rimlig kostnad. Normalt arvode är 600 kr per session om 45 minuter. Jag erbjuder dock en lägre nivå på arvode för personer med lägre inkomst (t ex studenter) eller för personer som går i psykoterapi med flera sessioner per vecka.