Utbildning och legitimation

2002 Psykologexamen, Göteborgs universitet.

2003 Legitimerad psykolog.

2003 Orienteringsutbildning: Kognitiv beteendeterapi i arbetet med barn och ungdomar.

2004 Neuropsykologisk mognad: teori och utredningsmetodik 30 hp. Uppdragsutbildning vid

Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet i samarbete med Enheten för

barnneuropsykiatri vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus (BNK).

2009 Professionskurs inom specialistordningen för psykologer.

2011 KBT - Kognitiv beteendeterapi 6 hp, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.

2011 Psykoterapeutexamen, vuxenklinisk inriktning 90 hp, Psykologiska institutionen,

Göteborgs universitet.

2011 Legitimerad psykoterapeut.

2011 Specialistbehörighet i klinisk psykologi med inriktning psykoterapi/psykologisk behandling.

2012 ADOS – Autism Diagnostic Observation Schedule, modul 1-4, Västra

Götalandsregionen.

2012 ABFT – Anknytningsbaserad familjeterapi, Suzanne A. Levy, The Children’s Hospital

of Philadelphia.

2012 Barn, unga och trauma 7,5 hp, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet.

2014 Interpersonell psykoterapi (IPT) nivå A, Verksam psykologi, Göteborg.

2015 Kognitiv beteendeterapi för psykologer med psykodynamisk grund, 1-årig teoretisk och vuxenklinisk utbildning, Mindmatter AB, Göteborg.

2019 ABC – Alla Barn i Centrum, föräldrastödsprogram, gruppledarutbildning, iPsykologi.

2019 Cool Kids, KBT-behandlingsprogram för barn med ångest, Västra Götalandsregionen.

2020 Introduktionskurs i Acceptance and Commitment Therapy (ACT), 3 heldagar, Psykologpartners, Göteborg.


Sedan 2003: kontinuerlig psykoanalytisk fortbildning med handledning och seminarier.